Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Publikace: Český a slovenský parlament po Lisabonské smlouvě

Publikace, která se Vám dostává do rukou, je výstupem projektu Nová role národních parlamentů v rozhodovacích procesech Evropské unie: předchozí zkušenosti a nové výzvy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou, který realizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Institutem pro veřejné otázky ve Varšavě a Nadací pro vědu a politiku v Berlíně za finanční podpory Heinrich-Böll-Stiftung.

Publikace ke stažení zde.
::
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?subject=Objednavka_ID_76" _mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy56247 + '\' style="color: #a50032;" _mce_style="color: #a50032;">'+addy_text56247+'<\/a>'; //--> ::