Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Publikace: Evropský parlament: Na cestě k parlamentní demokracii v Evropské unii?

Původní verze téměř všech příspěvků, obsažených v této publikaci, spatřila světlo světa při příležitosti konání konference „Evropský parlament – směrem k parlamentní demokracii v EU?“ v listopadu 2007 v Praze. Tuto konferenci organizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM v rámci projektu Generace Evropského parlamentu: na cestě k Evropě, Evropský parlament a já: 50. let od podepsání Římských smluv, který je financován Evropským parlamentem a Nadací Konráda Adenauera. Na přípravě konference se podílel také partner v tomto projektu, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy Univerzity, a Výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, který nad konferencí převzal i záštitu.

Publikaci je k dispozici zde.
Recenzi na publikaci naleznete zde.