Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Tomáš Weiss - Hospodářské noviny (8. listopadu 2011)

Tomáš Weiss v Hospodářských novinách Omyly vrchního velitele

Omyly vrchního velitele

Názory vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta republiky Václava Klause na roli a úkoly české armády se během posledních let vyvíjejí. Bohužel od nepochopení k hlubokému nepochopení. Prezident odmítá vzít v potaz současné bezpečnostní prostředí i jeho dopad na českou armádu. Navíc se zdá, že ve snaze o popularitu a budoucí voliče zlehka zpochybňuje to, co jeho vlastní vlády v Česku úspěšně zavedly - profesionální ozbrojené síly. To je ale krok navýsost riskantní.

Vezměme to popořádku. Prezident Klaus věří, že primárním úkolem armády je bránit celistvost České republiky. To ale není pravda. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR "zajištění svrchovanosti a územní celistvosti", spolu s ochranou demokratických hodnot a životů označuje za základní povinnost státu. Ozbrojené síly jsou vedle policie nebo hasičů jen jedním z nástrojů, které stát využívá, aby této povinnosti dostál. Zákon o ozbrojených silách potom úkoly armády specifikuje jako obranu Česka proti vnějšímu napadení, účast na společné obraně se spojenci a účast na zahraničních operacích.

České strategické dokumenty se shodují v tom, že pravděpodobnost masivního napadení ČR je v současnosti nízká. O to větší rizika ale představují regionální konflikty, nefunkční státy nebo někteří nestátní aktéři. Těmto rizikům ale není možné čelit jen doma. Je nutné se účastnit zahraničních operací. Úzká spolupráce ve spojenectvích a předcházení hrozbám mimo území ČR jsou tím jediným, čím česká armáda může v současnosti smysluplným způsobem reagovat na nové bezpečnostní prostředí. Jak ukazují jeho projevy z posledních let, prezident Klaus si tuto změnu odmítá připustit. I když před několika dny správně pojmenoval problémy resortu obrany, jako jsou nedostatek financí, špatné nákupy a malá atraktivita vojenské služby, chce po ozbrojených silách, aby se připravovaly na minulou válku.

Václav Klaus dokonce prohlásil, že armáda by měla Česko chránit před globalizačními tendencemi ve světě a unifikačními trendy v Evropské unii. Pomineme-li směšnou představu mechanizovaného praporu útočícího na kanceláře nadnárodní společnosti někde na okraji Prahy, najdeme ve výroku zásadní nepochopení toho, jak by měla armáda v demokratické společnosti fungovat. Globalizace a evropská integrace jsou politické jevy. A armáda musí být od politiky jasně oddělena, naopak politikům podřízena. Jakákoli angažovanost armády v politice by popřela demokratické základy našeho státu.

Nechce se mi věřit, že by pan prezident zpochybňoval oddělení armády od politiky. Spíš si jen nedokázal nechat ujít příležitost, aby zopakoval, jak moc nemá rád EU a jak to u nás doma umíme nejlépe. A trefil vedle, jak už dlouho ne. Jen málokterému resortu by prospělo více evropských pravidel, která vedou k větší transparentnosti, než právě resortu obrany. A jen málokdo v Česku potřebuje tolik spolupracovat na evropské i širší úrovni, aby byl schopen plnit své základní úkoly, než právě ozbrojené síly. Škoda, že to jejich vrchní velitel nechápe.