Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Místní referenda v České republice a ve vybraných zemích Evropské uni

Publikace je výstupem projektu Místní referenda v ČR - výzkumná studie a komparace situace v některých okolních zemích a zabývá se možnostmi a využíváním institutu místního referenda v České republice. V její kvantitativní části jsou analyzována jednotlivá referenda proběhnuvší v ČR a vytvořena typologie dle témat, volební účasti a úspěšnosti referend. V další části nabízí srovnání se situací ve vybraných zemích EU (Slovensko, Francie, Bavorsko, Horní Rakousko). Analýza se zaměřuje na bariéry, které brání většímu rozšíření tohoto prostředku přímé demokracie, dále pak na postoje politických stran a přitažlivost témat pro občany - voliče. Výzkumné práce na této studii byly financovány nadací VIA, přípravu a tisk publikace podpořila Konrad-Adenauer-Stiftung.

Publikace ke stažení zde