Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Národní identity ve střední a východní Evropě. Politický diskurs – vzdělávací řešení

Vedoucí projektu: Michal Vít

Doba trvání projektu: probíhající (červenec 2013 – červenec 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním významem projektu je vytvoření na základě pečlivé analýzy vzdělávací materiály, které mapují způsob komunikace politických stran v politikách národních identit dohromady s postoji mladé generace. Tyto materiály budou sloužit jako prevence proti společenské manipulaci politických stran v otázkách národní identity, nacionalismu a extremismu se zaměřením na mladou generaci, která je obzvláště vystavena tomuto nebezpečí. Projekt přináší praktickou aplikaci teoretických poznatků ve výzkumu politické komunikace ve výše uvedených oblastech a postojů mladé generace k politickému životu. Pomocí vzdělávacích seminářů pro české a německé středoškolské studenty budou aplikovány poznatky výzkumu. K přípravě vzdělávacích seminářů  bude použita metodologie podporující kritické myšlení např. formou parlamentní debaty a další metody využívané především v rámci neformálního vzdělávání v evropském kontextu.

Výstupy:

  • expertní workshop
  • green paper v oblasti vzdělávání o problematice národní identity
  • studie zaměřující se na komunikační mechanismy politických stran v oblasti národní identity
  • vzdělávací semináře pro středoškolské studenty v ČR a Německu
  • internetová stránka projektu www.ceeidentity.eu

Partneři:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (Slovensko)

Foundation for Intercultural Education (Maďarsko)

Pedagogical University of Cracow (Polsko)

Institute for European Politics (Německo) 

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond

Česko-německý fond budoucnosti