Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Agentura EU pro základní práva - pohledy z nových členských států a Německa

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (listopad 2006)

Shrnutí projektu:

V rámci projektu "Agentura EU pro základní práva - pohledy z nových členských států a Německa" byly organizovány dva semináře v Česká republika (v Praze a Brně). Cílem obou seminářů byla diskuze o nezbytnosti a právní názory na existenci Agentury pro základní práva, respektive o transformaci Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na výše uvedenou agenturu. Semináře byly panelové diskuse, kde různé zúčastněné strany vyjádřily svá stanoviska. Hlavním hostem byl Jaroslav Przemyslaw z Centra pro mezinárodní vztahy v Polsku, který představil výsledky mezinárodního výzkumu a veřejného mínění na toto téma. Semináře byly otevřeny veřejnosti a proběhly za účasti zúčastněných subjektů ze státní správy, akademické obce a nevládních organizací. Oba semináře se zúčastnilo více než šedesát účastníků.

Partneři:

Mezinárodní Politologicjký ústav, Masarykova Univerzita