Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

The Blurring Border Between Police and Military: A Debate without Foundations

Tomáš Weiss: The Blurring Border Between Police and Military: A Debate without Foundations. Cooperation and Conflict. roč. 46, číslo 3.

Abstrakt:

Tento článek shrnuje současnou roli policie a vojenských sil v rámci měnící se povahy vnitřní a vnější bezpečností a literaturu na toto téma. Zatímco někteří autoři věří, že hranice mezi těmito dvěma silami se nedávno začala stírat, jiní tomuto tvrzení výrazně oponují. Článek dochází k závěru, že současné debatě schází ucelenost a konceptuální opora. Navrhuje, aby definiční rozdíly mezi zmíněnými dvěma složkami sil sloužily jako podklad pro budoucí detailní a komplexní případové studie.