Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Tiskové prohlášení - Evropská obranná agentura

Tiskové prohlášení ke kodexu chování při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany (21. listopadu 2005)

Ministři obrany 24 členských zemí Evropské unie (Dánsko má výjimku z otázek týkajících se obranné politiky), členové řídícího výboru Evropské obranné agentury, dnes schválili kodex chování při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany. Vstoupí v platnost od 1. července příštího roku a členské státy se v něm zaváží zveřejňovat na centrálním internetovém portálu zakázky v oblasti obrany v hodnotě vyšší než 1 milion eur a otevřít tyto zakázky konkurenci z ostatních členských zemí. Takové veřejné zakázky jsou v současnosti vyřazeny z dosahu evropských smluv článkem 296 Smlouvy o založení Evropského společenství. Nad dodržováním kodexu má bdít Evropská obranná agentura.

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vítá schválení nového kodexu, protože jej chápe jako první krok na cestě k liberalizaci trhu s obranným materiálem, ze kterého bude mít prospěch daňový poplatník a který také může přispět k lepším vojenským schopnostem EU. Upozorňujeme ovšem zároveň, že od kodexu nelze očekávat radikální změny. Velkou slabinou dokumentu je jeho nezávazný charakter a také poměrně široká škála výjimek, mezi které patří i oblast výzkumu a technologií.

Větší spolupráce mezi členskými státy a větší konkurence na trhu s obranným materiálem je jedinou cestou, jak Evropská unie dokáže zlepšit svoji akceschopnost a stát se rovnocenným partnerem Spojených států. Členské státy by se neměly omezovat na liberalizaci trhu a dále postupovat i v oblastech harmonizace norem a zejména harmonizace poptávky, která jediná umožní lepší interoperabilitu evropských vojsk.